PRAVA ŽENA ŠIROM SVETA

Categories Praznici

Prava žena  nemaju isti kontekst kao što ni same žene, kao deo jedne populacije , nemaju iste uloge i vrednosti od države do države. U susret Međunarodnom danu žena pozabavićemo se ovom tematikom kako bi što bolje sagledali kako to žive, rade i odrastaju nečije majke, sestre i supruge širom sveta.

ŽENE U SAUDIJSKOJ ARABIJI

Jednu krajnost u pravima žena svakako predstavlja ova islamska država. Duboko usađena tradicija među ovim stanovnicima kao i religijska policija se staraju o sprovođenju rigoroznih zakona u ovoj zemlji. Naime, ukoliko ste žena rođena u Saudijskoj Arabiji smeli biste da vozite samo na privatnom imanju ili u pustinji. Samo muški članovi porodice, ili angažovani vozači bi mogli da vas voze u gradskim uslovima.
Stvar, koja je vrlo frapantna, jeste da ne biste smeli da se pojavljujete u javnosti, ulazite u tržne centre ili putujete bez pratnje muža ili bližeg muškog rođaka.

Po zakonu , žene Saudijske Arabije ne mogu da glasaju u istoj meri kao muškarci i da obavljaju iste državne funkcije. Primera radi, za glasanje je prijavljeno svega 131.000 žena, u poređenju sa 1.35 miliona muškarac. Pozicije  za koje se žene kandiduju su striktno ograničene na održavanje ulica, javnih parkova i brigu o deponijama. O vlasti nema ni govora.

Takođe, oblačenje žena je veoma strogo definisano. Naime, one na ulicu mogu da izađu jedino ukoliko im je pokriveno celo telo, sem očiju i šaka. Ukoliko nisu tako obučene mogu rizikovati da ih batina surova religijska policija “Mutaween” .
Možda I najšokantnija činjenica jeste da je ženama striktno zabranjeno bavljenje bilo kakvim sportom. To ide do te mere da nemaju ni fizičko vaspitanje u školama. Kao obrazloženje ovog zakona navodi se da bi one golim nogama i pokretima izazivale mušku pažnju i navodile na greh.

ŽENE U NORVEŠKOJ

Kao potpunu suprotnost položaja i prava žena u Saudisjkoj Arabiji svakako čini položaj žena jedne od najuređenijih zemalja sveta- Norveške.

Sa jedne strane imamo zabranu bilo kakvog bavljenja sportom, dok sa druge imamo podsticanje bavljenja sportom. Čak i onim koji se smatraju pretežno muškim! Fudbal i rukomet je do te mere zastupljen u ženskoj populaciji Norveške da imaju pored svojih klubova i kupove za takmičenja. 
Do koje mere su žene Norveške ravnopravne sa svojim muškarcima pokazuje činjenica da je ta zemlja postala prva članica NATO-a u kojoj je služenje vojske obavezno za oba pola.
Dok u Saudijskoj Arabiji žene nemaju nikakvog udela u vlasti, u Norveškoj je suprotno. Postoji zakon da sve javne kompanije moraju u svojim upravnim odborima imati najmanje 40 % žena.

KAKVA JE SITUACIJA U SRBIJI?

Iako nismo dostigli ravnopravnost Norveške, složićete se da situacija u Srbiji nije loša kao što je u Saudijskoj Arabiji. 
Istraživanja pokazuju da na našim prostorima i dalje ima nasilja nad ženama i  dovodi se u pitanje sloboda izbora rađanja dece. Takođe, nejednake su plate žena  i muškaraca i žene su manje zastupljene na vodećim pozicijama. Kao potvrde ovih iskaza postoje i statistički podaci da su muškarci  8.7 % više plaćeni u odnosu na žene. Samo 6,6 % udela u  predsednicima opština I gradonačelnicima čine žene.

Takođe, u Srbiji 60 % žena na selu nema pravo na penziju. Samo 17% njih su vlasnice imanja.

Kao  dokaz napretka pokazuje činjenica da mlađe generacije ženskog roda su u većem procentu zastupljene na fakultetima. Studentkinje čine 56 % studenata. Tu je i činjenica da je Srbija ove godine po prvi put u istoriji dobila ženskog premijera.

Vrednost žena i njihova uloga zaista varira od delova sveta na kome seu one rođene, no neke stvari su sigurne. Dajte ženi plod i napraviće novi život, dajte joj dete i napraviće čoveka, dajte joj čoveka i napraviće muškarca. Od svega stvore nešto bolje i vrednije.

Pa kolika to prava žene treba stvarno da imaju?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 thought on “PRAVA ŽENA ŠIROM SVETA

  1. Pingback: OSMI MART |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *